Ankara doğumlu. Sevdiği işi yapabilen sayılı insanlardan. Bolca okur, düzeltir, editörlük yapar; oldukça az yazar. Kimi zaman sesli düşünür, bunlardan bazıları podcast olarak vücut bulmuştur. Çeviri ile uğraşır, kendi dünyasında. Hep küçük bir sahil kasabasında kalan ömrünü tamamlamak istemiyor derdi, belli ki birileri "büyük konuşma" diye, aba altından sopa gösteriyor. İşini hakkıyla yapma derdinde. Ardından "iyi insandı, güzel şeyler yaptı" denilebilmesi kendisine yeter de artar.

TD Profil - Haziran 2022

T A L H A   D E R E C İ
mail@talhadereci.org

———
C V - İ Ş L E R

———
Y A K I N D A