Hafta 3

Yazar: Bronislaw Malinowski
Kitap Adı: Yabanıl Toplumda Suç ve Gelenek
Çeviri: Şemsa Yeğin
Yayınevi: İthaki Yayınları

Tarih: 24 Eylül 2017 Pazar, Saat 17:00
Mekân: Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Amfi Tiyatro Önü, Bornova

Değerlendirme

Okuma grubunun üçüncü haftasında, antropolojinin öncü isimlerinden Polonyalı insanbilimci Bronislaw Malinowski’nin İthaki Yayınları’ndan çıkan Yabanıl Toplumda Suç ve Gelenek adlı kitabı üzerine konuşuldu. Kitap, Malinowski’nin I. Dünya Savaşı sırasında Melanezya’da yapmış olduğu ve birkaç yıl süren katılımcı gözlem esaslı çalışma üzerine. Çalışmanın temelde amacı, yabanıl toplumda yasa ve düzeni işleten güçlerin neler olduğu sorusu üzerine kurulmuştur. Fakat bilim insanları yabanıl toplumu gözlemleri sonrasında dile getirdikleri, yabanılların yükümlülükler konusunda kendiliğinden boyun eğme olgusunun pürüzsüz işlediğini ifade etmiştir. Malinowski bu görüşün yanlış olduğunu, ortada yükümlülüklerini yerine getirmekte titizlenen, sonunda da yaptığı işlerle övünen, başı dik yürüyen bir insanın söz konusu olduğunu, yabanılların “uygar” dünya insanı benzer davranışlarda bulunduğunu ve yine tıpkı “uygar” dünya insanlarının yaşadığına benzer şekilde toplumda ticaretten evliliğe, dini törenlerden eğlenceye birçok alanda birtakım “yasa”ların olduğunu ifade etmiştir. Yabanılların gündelik hayatındaki eylemleri ile “modern” dönem gündelik hayat arasındaki benzerlik ve farklılıklar üzerinden çalışma değerlendirildi. Katılımcılara teşekkürler.


Hafta 2

Derleyen: Santiago Zabala
Yazarlar: Richard Rorty & Gianni Vattimo
Kitap Adı: Dinin Geleceği
Çeviri: Rahmi G. Öğdül
Yayınevi: Ayrıntı Yayınları

Tarih: 17 Eylül 2017 Pazar, Saat 17:00
Mekân: Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Amfi Tiyatro Önü, Bornova

Değerlendirme

Okuma grubunun ikinci haftasında, R. Rorty ve G. Vattimo’nun Ayrıntı Yayınları’ndan çıkan Dinin Geleceği adlı kitabı üzerine konuşuldu. Rorty ABD’li seküler, laik ve “dinsel zümre karşıtlığı” olarak isimlendirdiği ateizmin sınırlarında usûlca yürüyen bir filozof, Vattimo ise İtalyan, İsa ile arası hoş ama bulunduğu cenahda da rahatsızlıklar veren bir filozof. İki filozofun Heidegger, Derrida, Nietzsche ile Dawey, Croce, Gadamer ekolleri üzerinden ağır bir felsefik tartışmaya girdiğine şahit oluyoruz. Özellikle İman ve Akıl Çağı’ndan sonra yaşamış olduğumuz çağın Vattimo’nun deyimiyle Yorum Çağı olarak nitelendirilebileceğini (hermeneutike atıf), dinin kültürden ayrılmazlığı, Batı’da da insanların rahipler ve kilise yüzünden Hristiyanlık’tan soğuduğunu (bu ve buna benzer birçok meseleyi Türkiye’ye de uyarlayarak), “sivil din” anlayışının mümkünlüğünü ve ne gibi sorunlar ortaya çıkardığını, Rorty’nin deyimiyle İslam ile Bat dünyası (filozoflarının) arasında bir “diyalog” meselesinin mümkün olamaması meseleleri konuşuldu. Kitabı derleyen S. Zabala’nın yönlendirmeleri doğrultusunda önümüzdeki dönemlerde “ateizm ve teizmden öte” bir konuma yerleşecek olan dinin, Türkiye’de gelecekte ne gibi bir forma bürüneceği üzerine şahsi yorumlar dile getirildi. Katılımcılara teşekkürler.


Hafta 1

Yazar: Ahmet Çiğdem
Kitap Adı: Aydınlanma Düşüncesi
Yayınevi: İletişim Yayınları

Tarih: 10 Eylül 2017 Pazar, Saat 15:00
Mekân: Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Amfi Tiyatro Önü, Bornova

Değerlendirme

Okuma grubunun birinci haftasında, Ahmet Çiğdem’in İletişim Yayınları’ndan çıkan Aydınlanma Düşüncesi aldı kitabı üzerine konuşuldu. Aydınlanma kavramının genel hatları ile tanımı, kapsadığı temel kavramlar, zihin dünyası belirtildi. Fransız, Alman, Amerikan ve İngiliz aydınlanmasının anahatları çizildi, birbirleri ile arasındaki temel ayrımlara dikkat çekildi. Alman aydınlanmasının dine bakışı ile birlikte aydınlanmadan kopuşu nasıl temsil ettiği irdelendi. Rousseau’nun aydınlanma düşüncesindeki aykırı duruşuna dikkat çekildi. Kilisenin yasakladığı kitaplardan, Amerika’nın aydınlanmanın merkezinde olmamasına rağmen aydınlanmanın zihin dünyasının bugün temsilcisi konumuna evrilmiş olmasından, Türkiye’nin bir aydınlanma çağını yaşama imkanının varlığı üzerine konuşuldu. Katılımcılara teşekkürler.

Site Footer

Sliding Sidebar

Sosyal Medya